ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Ανάληψη - Εκτέλεση Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 14, 19300 Ασπρόπυργος

ΑΦΜ: 801015744

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147008709000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης